Compliance Management

Compliance management staat sterk in de belangstelling. Wet en regelgeving wordt complexer, naleving wordt moeilijker. Charm Control ondersteunt compliance management met een efficiënte workflow.

workflow

Workflow

Adequaat compliance management vergt een continue inspanning. Het is een cyclus van ontwikkel-, implementatie-, evaluatie- en onderhoudsactiviteiten. Charm Control ondersteunt deze workflow, die volgt uit de ISO 19600 norm voor compliance management.

audit normen

Compliance Obligations

U legt op een gestructureerde wijze al uw compliance obligations vast. Of ze nu voortkomen uit interne en externe organisatiefactoren, uit behoeftes van belanghebbenden of uit good governance principes. In Charm Control kunt u ze overzichtelijk bijhouden.

audit evidence

Risk Assessment

Identificatie, analyse en evaluatie van compliance risks. Wat zijn de bronnen en oorzaken van een non-compliance, wat is de ernst van de gevolgen en hoe groot is de kans dat deze zich voordoen. Dit alles legt u eenvoudig vast en wordt inzichtelijk gepresenteerd in Charm Control.

audit plan

Planning

Eenvoudige planning van taken. Gebruik hierbij een uitgebreide verzameling voorgedefinieerde taken en ken deze gemakkelijk toe aan personen en functiegroepen. Bepaal de frequentie en stel een alarm in ter herinnering.

audit issues

Issues

Gebruik de issue tracker voor het bijhouden van compliance issues. De issue tracker ondersteunt eenvoudige invoer en geeft met overzichtelijke rapportages een duidelijk beeld van de issues die opgelost zijn of nog aandacht vragen.

filler

Klokkenluider

Implementeer een adequate klokkenluidersregeling voor het intern melden van het vermoeden van een misstand binnen de organisatie. Meldingen vinden plaats onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid en kunnen zorgvuldig afgehandeld worden.

 
 
Volg ons op:
Charm op LinkedIn Charm op Facebook
Charm op Twitter Charm Blog
Contact:
Entrepotdok 54 A
1018 AD Amsterdam
+31 (0)20 3446700
contact  Neem contact op