Certificeren en Keuren

Bewaak de kwaliteit van uw keurmerk. Gebruik Charm Control voor efficiënte en uniforme inspecties. De gestructureerde vastlegging vergroot de transparantie en kwaliteit van inspectie en dus de waarde van uw keurmerk!

checklist

Inspectieproces

Charm Control faciliteert het inspectieproces met een gestructureerde samenstelling, uitvoering, vastlegging en rapportage van uw inspecties.

audit normen

Normen

Ondersteuning voor vele normen en keurmerken. De definities van ISO, NEN, ABU, Webrichtlijnen 2 en andere normen kunnen eenvoudig ingelezen worden. Overlap in normen kan hierbij worden aangegeven. Interpretaties worden daarna gemakkelijk toegevoegd en aangepast.

audit evidence

Verantwoording en Onderbouwing

Zowel conformiteit als non-conformiteit van een norm onderbouwt de auditor met bewijs en bevindingen. Charm Control ondersteunt velerlei typen bewijs en bevindingen, die zowel free-format als gecategoriseerd kunnen worden toegevoegd. Hiermee verantwoordt de auditor nu maar ook naderhand zijn oordeel.

audit reports

Rapportage

Vanuit de normen, het bewijs, de bevindingen en de oordelen worden rapporten gegenereerd. Dit gebeurt aan de hand van sjablonen. Een sjabloon bepaalt de inhoud en de opmaak van het rapport en kan zelf gedefinieerd worden.

audit issues

Opvolging

Voor geconstateerde normafwijkingen kunnen issues worden aangemaakt. Op basis van attributen als status en verantwoordelijke kunnen verschillende overzichten gemaakt worden. Hiermee is eenvoudig te monitoren of en wanneer een keurmerk alsnog kan worden uitgereikt.

 
 
Volg ons op:
Charm op LinkedIn Charm op Facebook
Charm op Twitter Charm Blog
Contact:
Entrepotdok 54 A
1018 AD Amsterdam
+31 (0)20 3446700
contact  Neem contact op