CultuurKwartet preview

Kwartet, wat is het leuk om te spelen en wat leer je er veel van. Katachtigen met het dierenkwartet, veldslagen met het geschiedeniskwartet en muziekstukken met het componistenkwartet.

Al in 1600 werd het kwartetspel in het onderwijs gebruikt. Leerzame prentjes brachten kinderen kennis bij over een veelheid aan onderwerpen. Zou het niet leuk zijn om nu, in 2016, het oer-Hollandse kwartetspel te vullen met data uit de Open Cultuur Datasets en het zo geschikt te maken voor cultuuronderwijs in de 21ste eeuw?

Mag ik van jou ...?

Het CultuurKwartet van de 21ste eeuw speel je digitaal en het bestaat uit twee onderdelen.
1. Het samenstellen van een kwartetspel. Dit is gericht op uitleg en begrip.
2. Het spelen van het spel. Dit is gericht op het memoriseren.

Het samenstellen van een kwartetspel gebeurt klassikaal onder leiding van de docent. Eerst kiest de docent een thema dat aansluit bij de onderwijs doelen die zij wil behandelen. Er zijn voorgedefinieerde thema's zoals kunststromingen, geschiedenis, kleur en mode. Maar docenten kunnen straks ook zelf thema's toevoegen door te zoeken in de Open Cultuur Datasets.

Vervolgens worden de kwartetten gemaakt. Leerlingen kijken en luisteren samen met de docent naar cultuurobjecten van het betreffende thema. Wat zien of horen ze? Samen praten en denken ze over onderwerpen als kleur, emotie, ritme en klankbeeld. Ze vergelijken de verschillende cultuurobjecten en groeperen deze in kwartetten.

Als het kwartetspel is samengesteld, wordt het spel in de klas gespeeld. Het spel is leuk om te spelen en het spelen draagt bij aan het beter onthouden van het behandelde thema.

Educatie

Het kwartetspel wordt al sinds 1600 gebruikt voor kennisoverdracht. Het CultuurKwartet van de 21ste eeuw speel je digitaal en het wordt gevuld met data uit de Open Cultuur Datasets.

De docent stelt eerst met de klas een leuk en leerzaam kwartetspel samen dat vervolgens gespeeld kan worden.

Het samenstellen van het kwartet biedt de docent de gelegenheid om op een speelse manier de kerndoelen 54, 55 en 56 te bereiken.

Afhankelijk van het gekozen kwartetthema leren de kinderen hierbij verschillende dingen. Bijvoorbeeld tot welke schilderstijl behoort een schilderij, welke emotie drukt een kunstwerk uit of uit welke stad of streek komen voorwerpen. Maar kinderen leren ook over kleurgebruik en de geschiedenis van objecten.

Door te variŽren in thema kan een verscheidenheid aan culture onderwerpen behandeld worden, toegespitst op de leeftijd van de kinderen en de doelen die gesteld zijn.

Als het kwartet spel is samengesteld, wordt het spel in de klas gespeeld. Het spel is leuk om te spelen en het spelen draagt bij aan het beter onthouden van het behandelde thema.

Businesscase

Scholen Docenten uit zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs geven aan dat het CultuurKwartet een leuk spel is en dat het goed in de lessen gebruikt kan worden.

De spelvorm sluit aan bij de huidige inzichten over aantrekkelijke en effectieve lesvormen. Hoewel kwartetten in eerste instantie meer geschikt lijkt voor het basisonderwijs vinden docenten dat het ter afwisseling ook heel goed in het voortgezet onderwijs gebruikt kan worden.
Een aantal docenten gaf aan een pilot met het CultuurKwartet te willen doen.

Culturele instellingen Culturele instellingen hebben een belangrijke taak in cultuureducatie. Het CultuurKwartet biedt hen de mogelijkheid een kwartetspel samen te stellen dat zowel aansluit bij hun eigen artistieke ambities als bij de interesse en het niveau van de spelers.
Het CultuurKwartet is een leerzaam spel, het brengt kinderen en jongeren in aanraking met de rijkdom van cultuur en het stimuleert hun creativiteit en vergroot hun historisch bewustzijn.

Vorm Culturele instellingen en aanbieders van lesmateriaal kunnen met het CultuurKwartet een lespakket voor scholen samenstellen. Het lespakket bestaat uit een voorgedefinieerd kwartet spel plus lesinformatie voor de docent. Indien gewenst kan een aantal tablets in het lespakket opgenomen worden. Docenten kunnen natuurlijk ook zelf een les met het kwartetspel vormgeven. Door te zoeken in de Open Cultuur Datasets kunnen ze voor een zelfgekozen thema een kwartetspel samenstellen.

Het CultuurKwartet kan ook door de culturele instellingen zelf gebruikt worden. Ze kunnen een kwartet op hun website zetten of op digizuilen in tentoonstellingsruimten.

Het prototype

Functionaliteit In het prototype kun je alle belangrijke spelelementen in een fictief spel in werking zien. Als het CultuurKwartet klaar is speel je het spel natuurlijk met echte spelers en spelregels.
Het prototype start met een keuze menu met 4 opties.

1. Uitleg van het spel
Hier wordt uitgelegd hoe het prototype werkt.

2. Spel samenstellen
Je kiest een thema waarvoor je een spel gaat samenstellen. In het prototype kun je kiezen uit de thema's kunststromingen, kleur en geschiedenis. Vervolgens stel je het kwartetspel samen. Met drag & drop kun je de cultuur objecten in kwartetten groeperen. In het prototype is de bewaar knop nog niet geïmplementeerd.

3. Spel starten
Je kiest een kwartet waar je een spel voor wilt starten en je geeft de naam van de spelleider op. In het prototype is de start knop nog niet geïmplementeerd.

4. Meedoen aan het spel
Je kiest een spel dat je wilt spelen. In het prototype zijn drie spellen gestart waar je uit kunt kiezen. Je geeft je naam op en speelt mee door op de start knop rechts boven te klikken.
In het speelscherm kun je alle belangrijke spelelementen in werking zien.
- Klik op een afbeelding om te zien uit welke kaarten een kwartet is samengesteld.
- Vraag met de vraag knop aan een fictieve speler een kaart naar keuze. Als de speler deze kaart heeft wordt hij aan jouw hand toegevoegd. Als de speler de kaart niet heeft, wordt dit gemeld.
- Je kunt kaarten vragen tot alle kwartetten verzameld zijn. Verzamelde kwartetten worden links in het scherm getoond.

Techniek Het CultuurKwartet is ontwikkelt met een crossplatform java game development framework en is beschikbaar als webgame en app. Het CultuurKwartet kan daarom gespeeld worden op zowel desktop en tablet als digibord.

Het prototype is alleen als webgame beschikbaar. Je browser moet hiervoor wel WebGL ondersteunen. Oudere versies van de Ipad doen dit niet.

minder cultuur kwartet  Toon minder over het CultuurKwartet!

 
 
Volg ons op:
Charm op LinkedIn Charm op Facebook
Charm op Twitter Charm Blog
Contact:
Entrepotdok 54 A
1018 AD Amsterdam
+31 (0)20 3446700
contact  Neem contact op