IT-Audit

U voert IT-Audits uit om zekerheid te verkrijgen over de veiligheid en betrouwbaarheid van uw ICT systemen. Charm Control ondersteunt u tijdens alle fasen van dit audit proces.

bytes on screen

IT Audit Proces

Charm Control faciliteert het audit proces met een gestructureerde opdrachtformulering, samenstelling, uitvoering, vastlegging en rapportage van uw audits.

audit plan

Vooronderzoek en Opdracht

De precieze afbakening en scope van de audit wordt bepaald in het vooronderzoek. Dit leidt tot een opdrachtformulering die ter goedkeuring aan de opdrachtgever wordt voorgelegd. Ter achivering wordt alles vastgelegd in Charm Control.

audit normen

Normen

Ondersteuning voor alle gangbare IT-normen. De definities van COBIT, ISO27000, ISEA3402, SNBB en andere normen kunnen eenvoudig ingelezen worden. Overlap in normen kan hierbij worden aangegeven. In het kader van ISEA3402 audits kan de auditor ook normenkaders op maat definiëren.

audit evidence

Verantwoording en Onderbouwing

Zowel conformiteit als non-conformiteit van een norm onderbouwt de auditor met bewijs en bevindingen. Charm Control ondersteunt velerlei typen bewijs en bevindingen, die zowel free-format als gecategoriseerd kunnen worden toegevoegd. Hiermee verantwoordt de auditor nu maar ook naderhand zijn oordeel.

audit reports

Rapportage

Vanuit de normen, het bewijs, de bevindingen en de oordelen worden rapporten gegenereerd. Dit gebeurt aan de hand van sjablonen. Een sjabloon bepaalt de inhoud en de opmaak van het rapport en kan zelf gedefinieerd worden.

 
 
Volg ons op:
Charm op LinkedIn Charm op Facebook
Charm op Twitter Charm Blog
Contact:
Entrepotdok 54 A
1018 AD Amsterdam
+31 (0)20 3446700
contact  Neem contact op